iBeacon

iBeacon广播:
BLE模块遵循苹果iBeacon协议,实现标准iBeacon设备功能

iBeacon接收:
BLE模块扫描周围的iBeacon信号,将iBeacon信息及信号强度通过UART接口发送出来

Comments are closed.